ADISL Women's Badminton 2018-19 Roster

Country
Einas Alhamali full bio Einas Alhamali Cl.: 2021 Country: Syria
Liza Borodynia full bio Liza Borodynia Cl.: 2022 Country: Ukraine
Lichen Dong full bio Lichen Dong Cl.: 2020 Country: China
Sion Hau full bio Sion Hau Cl.: 2021 Country: Australia
Weihang He full bio Weihang He Cl.: 2019 Country: China
Chloe Jeong full bio Chloe Jeong Cl.: 2022 Country: South Korea
Lily Khamizan full bio Lily Khamizan Cl.: 2022 Country: Malaysia
Leanne Talavera full bio Leanne Talavera Cl.: 2021 Country: Philippines
Ming Ee Tham full bio Ming Ee Tham Cl.: 2022 Country: Malaysia
Carol Wan full bio Carol Wan Cl.: 2021 Country: China
Candice Shu Zhou full bio Candice Shu Zhou Cl.: 2019 Country: China